Lokaal Sportakkoord

Nationaal Sportakkoord

Oud-sportminister Bruno Bruins heeft in de zomer van 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten. Het hoofddoel van het akkoord is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Het ministerie van VWS heeft de wens uitgesproken dat het Nationale Sportakkoord vertaald wordt naar de lokale situatie, om zo het doel te bereiken. 

 

Deurnes Sportakkoord

Bij het opstellen van het Deurnes sportakkoord zijn verschillende partijen uit Deurne betrokken, zoals sport- en beweegaanbieders, onderwijs, maatschappelijke partners en mensen uit het bedrijfsleven. Gezamenlijk hebben zij sport- en beweegdoelstellingen voor Deurne geformuleerd en een plan van aanpak opgesteld. In het Lokaal Sportakkoord van Deurne ligt de nadruk op de 3 onderstaande ambities:

 

1.       Inclusief sporten & bewegen

De ambitie is dat iedere Deurnenaar een leven lang kan sporten en bewegen. 

2.       Positieve sportcultuur

De ambitie is dat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. 

3.       Vaardig in bewegen

De ambitie is om meer kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen.

 

Hoe wordt dit in het Sportakkoord concreet gemaakt?

Drie bovenstaande pijlers

Het inclusief sporten maken we mogelijk door sportaanbieders mogelijkheden te geven om activiteiten uit te kunnen voeren binnen één of meerdere doelgroepen, dorpskernen en sectoren. De activiteiten worden bekostigd via het uitvoeringsbudget. Om in aanmerking te komen voor het uitvoeringsbudget moeten de activiteiten verder gaan dan enkel het belang van de aanbieder (maatschappelijke waarde hebben). Verder moeten ze innovatief zijn en is er een sterke voorkeur (ook in de selectiecommissie) voor een follow-up karakter.

 

€ 19.000 is voor het uitvoeren van activiteiten, wat inhoudt dat er jaarlijks 475 uur beschikbaar is. Het budget kan besteed worden aan arbeid alsmede aan kosten. Het budget wordt verdeeld over verschillende doelgroepen. De selectiecommissie oordeelt over de aanvragen. Om het budget aan te vragen vul je het aanvraagformulier op de volgende pagina in. Bij een positieve beoordeling krijg je ½ van het budget vooraf en de andere helft achteraf. Hiervoor dien je dan (bij wijze van evaluatie) het formulier nogmaals in te vullen.

 

Duurzame infrastructuur en vitale verenigingen

Voor de overige twee pijlers die in het nationaal sportakkoord geformuleerd waren volgde de conclusie dat de oprichting van een Deurnese Sportraad gewenst was. Deze is inmiddels opgezet door de sportformatteur en zal zelf als orgaan doorgaan.

 

Wilt u graag het gehele Sportakkoord van Deurne lezen? Hieronder is hij te downloaden.

Downloads

Bestand downloaden
Bestand downloaden